Senioren

Chiropractie voor oudere volwassenen

Laat u vandaag onderzoeken door een chiropractor en vertraag het functieverlies door het ouder worden, zorg ervoor dat u uw zelfstandigheid behoudt, verbeter uw welzijn en verminder ongelukken.

Beter zelfstandig leven

Onderzoek wijst uit dat chiropractie kan bijdragen aan uw vermogen om onafhankelijk te kunnen zijn en zelfstandig te kunnen leven. Onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat senioren die naar de chiropractor gaan (in vergelijking met anderen die deze zorg niet hebben ontvangen) gedurende de jaren hun vermogen om hun dagelijkse activiteiten te blijven uitvoeren minder snel verliezen. Dit wil zeggen dat na 2 jaar chiropractie senioren het vermogen om dingen te doen als rondlopen in huis, koken, en boodschappen doen beter behouden.

Minder kans op vallen

Elk jaar valt ongeveer een derde van de ouderen één of meerder malen. Vallen is een van de belangrijkste oorzaken van aan letsel gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen binnen deze leeftijdsgroep. Onderzoek uitgevoerd in Nieuw Zeeland heeft aangetoond dat chiropractische zorg  in de groep van 65 tot 89 jaar een significante impact heeft op diverse factoren die van belang zijn bij valpreventie. Na twaalf weken was de groep die chiropractische zorg ontving beter in staat om aan te geven waar hun enkelgewricht zich bevond als zij hun ogen sloten. Dit zal waarschijnlijk vallen voorkomen, omdat de hersenen zich beter bewust zijn waar de voet zich bevindt zonder dat er naar de voet gekeken dient te worden bij het lopen.

  1. Weigel, Hockenberry, Bentler, Wolinski. The comparative effect of episodes of chiropractic and medical treatment on the health of older adults. J Manipulative Physiol Ther. Mar-Apr 2014;37(3):143-154.
  2. Weigel, Hockenberry, Wolinski. Chiropractic use in the Medicare population: prevalence, patterns, and associations with 1-year changes in health and satisfaction with care. J Manipulative Physiol Ther. Oct 2014;37(8):542-551.
  3. Holt. Effectiveness of chiropractic Care in improving Sensorimotor Function Associated with Falls Risk in Older People. Auckland, New Zealand: Department of Population Health, University of Ackland, PhD thesis; 2014.
  4. Setti, Burke, Kenny, Newell. Is inefficiënt multisensory processing associated with falls in older people? Exp Brain Res. 2011;209:375-384.